dimecres, 22 de maig de 2019

Ara matemàtiques!

Als nens i a les nenes de 3r de primària se’ns ha plantejat a l’hora de matemàtiques el següent problema: Si un cuc es passegés damunt les línies d’una rajola i donés tota la volta, quants centímetres hauria recorregut?
Amb aquesta activitat, hem treballat en grup les matemàtiques a partir d’un problema o incògnita aprofitant l’entorn més proper. D’una forma vivencial amb una rajola de la classe, llana, cinta adhesiva, guixos..., hem pogut veure la diferència entre perímetre i superfície. A part de retallar i de mesurar hem reflexionat, i hem aconseguit l’objectiu del problema a resoldre.