dimecres, 31 d’octubre de 2018

Fem nombres de nou xifres amb el cos.

Els alumnes de 5è estem treballant la numeració de 9 xifres. Per comprendre millor el valor posicional de cadascuna de les xifres d'un nombre, hem fet tot un seguit d'activitats cooperatives. La que més ens ha motivat ha estat un àbac humà que hem fet al pati. Cada alumne tenia adjudicat un valor posicional, i s'han col·locat en el seu lloc corresponent. Amb la col·laboració de tots, hem pogut comprovar que, amb només 28 alumnes, hem pogut representar un nombre amb centenes de milió.

I així, practicant i gaudint de les matemàtiques, anem construint un bon aprenentatge.

Alumnes de 5è A
Alumnes de 5èB